องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น เด็ก และเยาวชน
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น สตรี สิทธิสตรี
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น คนชรา ผู้ยากไร้
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น ช่วยเหลือสัตว์
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น สิ่งแวดล้อม
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น เทคโนโลยี สารสนเทศ
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น พัฒนาชุมชนและชนบท
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น ศิลปวัฒนธรรม
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น ชีวิตและสุขภาพ
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น ผู้ประสบภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น รับบริจาคเงิน และสิ่งของ
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น รับบริจาคร่างกาย อวัยวะ
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น การส่งเสริมวิชาชีพ
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น สันทนาการ การท่องเที่ยว
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดยาเสพติด
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น บ้าน และที่อยู่อาศัย
ดูทั้งหมด
องค์กรที่ช่วยเหลือในด้านประเด็น กฎหมาย ความยุติธรรม
ดูทั้งหมด

 

ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กรเอกชน มูลนิธิต่างๆ
ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กรอาสาสมัคร และอาสาสมัคร
ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กรภาคธุรกิจ
ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน ประเภทองค์กรในชุมชน

ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กร และหน่วยงานภาครัฐ

ฐานข้อมูลองค์กรภาคสังคมที่ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประเภทองค์กรด้านศาสนา

 

 • Tuesday, January 17, 2012 - 11:58
  คุณเตรียมกล้องไว้หรือยัง? ไม่ต้องเป็นกล้องดิจิตอล HiDef หรือ 16 มม. (แต่ถ้ามีก็ดี) กล้องวีดีโอในมือถือคุณก็ได้ เพราะวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (11/11/11)...
 • Tuesday, January 17, 2012 - 11:54
  ปีใหม่นี้มาช่วยกันทำให้ประเทศไทยของพวกเรายิ้มได้อีกครั้ง ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ ใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อทำเป็น ส.ค.ส....
 • Tuesday, December 13, 2011 - 17:36
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ฯ...
 • Monday, September 26, 2011 - 20:05
  รัฐบาลตีฆ้องประกาศ “จิตอาสา” เป็นวาระแห่งชาติ เชื่อเป็นหนทางแก้ปัญหาประเทศ ตามแนวพระราชดำริ พบคนไทยร่วมเป็นอาสาสมัครแล้วกว่า 9 ล้านคน งานวิจัยยุโรปชี้...