ชมรมคนดี to Be No.1 จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมคนดี to Be No.1 จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลตราด
จังหวัด: 
ตราด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด