สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
504/4 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-481969, 054-482390
ผู้ประสานงาน: 
นางสุรีย์ ภู่เพชร
กิจกรรมและโครงการ: 
แก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทำความดีในคดีอาญา อาสาสมัครช่วยเหลืองานในสังกัด อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม