สำนักงานคลัง จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานคลัง จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
สำนักงานคลังจังหวัดตราด ศาลากลาง จังหวัดตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
089-8329289
ผู้ประสานงาน: 
นาปนัดดา ทองศรี ผู้ช่วยคลังจังหวัดตราด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ