ชมรมคนตาบอด 45

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมคนตาบอด 45
ที่อยู่: 
80/3 ต.วังศาลา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-5629333
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ