สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก บริเวณศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-311549
ผู้ประสานงาน: 
นายชัยยุทธ เหลืองบุราคัม
อีเมลล์: 
pvlo_nky@dld.go.th
กิจกรรมและโครงการ: 
1.รักษาสุนัขจรจัด 2.ป้องกันการทารุณสัตว์ 3.สงเคราะห์สัตว์พิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศัตว์ ดำเนินการตามกฏหมายด้วยโรคระบาดสัตว์  ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า  บำรุงพันธุ์สัตว์