ชมรมคนพิการ จ.ตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมคนพิการ จ.ตราด
ที่อยู่: 
9 หมู่ 6 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด
จังหวัด: 
ตราด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
รับบริจาคเงิน สิ่งของ