ชมรมคนพิการ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมคนพิการ จังหวัดจันทบุรี
ที่อยู่: 
121/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง
จังหวัด: 
จันทบุรี
ผู้ประสานงาน: 
นายชวลิต อำนวยธารา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ