สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-266067, 081-7344093
ผู้ประสานงาน: 
พระวิจิตร อัครจิตโต
เว็บไซต์: 
www.thamkrabok.org
กิจกรรมและโครงการ: 
-สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดทุกชนิดโดยสมัครใจ สำหรับผู้ติดยาเสพติด ทางวัดจะรับเข้าบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน สำหรับผู้ติดเหล้า,บุหรี่ แล้วแต่สมัครใจ จะบำบัดที่บ้านก็ได้ หรือที่วัดก็ได้ -ปัจจุบันได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศมากกว่าชาวไทย โดยมี เว็บไซต์ ต่างประเทศ ถึง 5 ภาษา แต่ไม่มีภาษาไทย อาสาสมัครส่วนใหญ่จากนักศึกษาจิตวิทยา,สังคมสงเคราะห์ จากต่างประเทศหรือผู้เสพติดที่หายป่วยแล้ว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
ศาสนา จริยธรรม

วัตถุประสงค์ 
-ศาสนาสถาน ของผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนา