สโมสรโรตารี่เชียงรายเหนือ

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารี่เชียงรายเหนือ
ที่อยู่: 
318/7 อาคารหลังที่1 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-712895
ผู้ประสานงาน: 
คุณยุวดี สิทธิสมบัติ
เบอร์แฟกซ์: 
053-744067
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ให้ทุนการศึกษาเด็กในโครงกาต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี 2.การมอบรถเข็นคนพิการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการรับบริจาคจากสโมสรต่างๆ 3.โครงการน้ำดื่มสะอาด เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีด้านสุขภาพอนามัยแก่โรงเรียนและชุมชน 4.โครงการห้องสมุดเพื่อการรู้หนังสือต่อชุมชน 5.โครงการหยอดโปลิโอพลัส เพื่อให้โรคโปลิโอพลัส
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์
การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่บิดามารดา เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์
การมอบรถเข็นเพื่อคนพิการ
การมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้พื้นที่บริการอ.เมือง จ.ชรและบริเวณใกล้เคียง
การมอบหนังสือให้ห้องสมุดตามสถานที่ในโรงเรียน 21 โรงเรียนในโครงการ
หยอดโปลิโอพลัสเพื่อให้โรคโปลิโอพลัสหายไปจากโลก

ประเภทของความช่วยเหลือ
1.รับอาสาให้ช่วยงาน (หมอจักษุแพทย์ / ครูด้านภาษาอังกฤษ)
2.รับบริจาคเงิน
3.รับบริจาคสิ่งของ (แว่นตาเพื่อผู้ป่วยด้านต้อกระจก  รถเข็นสำหรับผู้พิการ  หนังสือ)