สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
125/107 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-715367
ผู้ประสานงาน: 
คุณพีระพล อุสาหฤทธิ์ นายกสโมสร
เบอร์แฟกซ์: 
034-716093
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน การศึกษา การพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนและสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
1.การส่งเสริมความคุ้นเคยระหว่างมวลสมาชิก                  
2.ยก ระดับจรรยาบรรณ ธุรกิจ วิชาชีพ ยอมรับคุณค่าการประกอบอาชีพที่ยังคุณประโยชน์และการใช้โรทาเรียนภาคภูมิใจใน อาชีพของตนยังประโยชน์ให้กับสังคม 
3.ให้โรทาเรียนนำเอาอุดมการณ์การบำเพ็ญประโยชน์ ต่อตัวเอง ธุรกิจ และชุมชน          
4.เพิ่ม พูนความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติสุข ระหว่างชาติด้านมิตรสัมพันธ์ของบุคคลในธุรกิจ และวิชาชีพทั่วโลก ที่มีอุดมการณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์