หจก.ศิลานิล จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
หจก.ศิลานิล จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
515 หมู่3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-334999, 081-8679805
ผู้ประสานงาน: 
คุณณัฐติยา คล้ายนิล ผู้จัดการทั่วไป
เบอร์แฟกซ์: 
036-334999
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคสิ่งของ ร่วมบริจาคงานวันเด็ก สร้างอาคาร สร้างหลังคา ให้วัด โรงเรียน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ศาสนา จริยธรรม

วัตถุประสงค์
-จำหน่ายหินสำหรับก่อสร้าง