สโมสรไลอ้อนส์ จ.สกลนคร

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลอ้อนส์ จ.สกลนคร
ที่อยู่: 
หจก.สกลนครรัตน์ ถ.ไอ.ที.ยูอ.เมือง 47000
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4271-1730, 0-4271-4290
ผู้ประสานงาน: 
ไลอ้อนส์ ทนงศักดิ์ หลิม เลขานุการ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เช่น เด็ก ผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบปัญญหาในสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อหาทุน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ส่งเสริมวิชาชีพ