สโมสรไลออนส์ นนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรไลออนส์ นนทบุรี
ที่อยู่: 
4/456 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-9832986, 089-1091605, 086-6206649
ผู้ประสานงาน: 
ชลิต ภักดีไทย นายกสโมสรปีบริหาร
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคเงินสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ และการแจกสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแจกทุนการศึกษา การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรม
ความต้องการอาสาสมัคร: 
1.การอบรมพัฒนาผู้นำระดับต้น,ระดับกลาง,ระดับสูง 2.การอบรมคอมพิวเตอร์ 3.การอบรมพิธีกรมืออาชีพ 4.การอบรมของสมาชิกสโมสรลีโอ(เยาวชน)
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
ต้องเป็นบุคคลที่สมาชิกไลออนส์เชิญมาเป็น เช่น นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ บุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน