หอการค้า จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
หอการค้า จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
8/2 ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-7181545
ผู้ประสานงาน: 
คุณคึกฤทธิ์ คงตระกูล เลขาธิการ
เบอร์แฟกซ์: 
034-718164
กิจกรรมและโครงการ: 
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ศึกษาข้อมูลงานวิจัย ดำเนินโครงการ สร้างเครือข่าย ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเมืองแม่กลอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมสมาชิกผู้ประกอบการในอาชีพต่างๆ ทั้งในภาคเกษตร ประมง การค้า อุตสาหกรรม บริการ การท่องเที่ยว การเงิน ประสานความร่วมือกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน ส่งเสริมการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกและชุมชน