หอการค้า จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
หอการค้า จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
625/1 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-483930, 054-499042, 081-7243557
ผู้ประสานงาน: 
นายกู้เกียรติ ดำรงวิริยะนุภาพ
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการสร้างรายได้ของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ค้าสินค้าในจังหวัด กิจกรรมการแสดงความสามารถของเยาวชนในงานการจำหน่ายสินค้า
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ส่งเสริมวิชาชีพ