หอการค้า จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
หอการค้า จังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่: 
ตึกองค์การส่วนจังหวัด(หลังเดิม) ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-512257, 034-623621
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ส่งเสริมวิชาชีพ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว