ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศศักดิ์ จำกัด จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศศักดิ์ จำกัด จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
205 หมู่2 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จังหวัดตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-531910-1
ผู้ประสานงาน: 
นายสิงหา สง่าศิลป์ ผุ้จัดการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย