องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ตราด
ที่อยู่: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
085-0899733
ผู้ประสานงาน: 
นายรุ่งสุริยา ด้วงคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ