เครือขายผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดน่าน

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือขายผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดน่าน
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลเวียงสา
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
086-1980391, 054-781683-4
ผู้ประสานงาน: 
นายพิษณุ กองตา ประธานเครือข่าย
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว เป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด