อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
208 หมู่1ต.สาริกา อ.เมืองฯ จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
081-8634197
ผู้ประสานงาน: 
นายสงัด ตั้นตระกูล
กิจกรรมและโครงการ: 
ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ถูกคุมประพฤติตามที่พนักงานคุมประพฤติส่งให้ดูแล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ถูกคุมประพฤติ