อาสาสมัครความมั่นคง

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาสมัครความมั่นคง
ที่อยู่: 
อาสาสมัครความมั่นคง
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-9945038
ผู้ประสานงาน: 
นางรัชนี วชิรภูชัย
กิจกรรมและโครงการ: 
อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณะสุข การเป็นอาสาสมัครการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
การเฝ้าดูแลผู้ป่วย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด