เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ.นนทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ.นนทบุรี
ที่อยู่: 
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ศาลากลางชั้น3 อ.เมือง จ.นนทบุรี
จังหวัด: 
นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
02-5917387
เบอร์แฟกซ์: 
02-5800733
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม