เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
อาคารอนาลโย ศาลากลางจังหวัด อ.เมืองจ.หนองบัวลำภู 39000
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-311535
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.สุจิตรา พลเยี่ยม
กิจกรรมและโครงการ: 
รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย