เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
20 ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-715505
เบอร์แฟกซ์: 
034-714411
กิจกรรมและโครงการ: 
รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย