ชมรมคนหูหนวก จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมคนหูหนวก จังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่: 
2/2 บ.ใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
085-0227814
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ