เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-334516, 084-1072203
ผู้ประสานงาน: 
คุณดุลยนุช วุฒิวัย นักสังคมสงเคราะห์
เบอร์แฟกซ์: 
036-334517
กิจกรรมและโครงการ: 
-มอบผ้าห่มให้กับประชาชน -โครงการบ้านเถิดไท้ สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน -ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุปีละครั้ง -โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็นโดยมีอสม.ให้ความร่วมมือช่วยฉีดยาโรคพิษสุนัขบ้า โรคโปลิโอในเด็กและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ -อินเตอร์เน็ตฟรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
บ้าน ที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์ 
เป็นองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นดูแลประชาชนในเทศบาลตำบลหน้าพระลาน
-จัดเก็บภาษี
-ดูแล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น