โครงการฝึกสอนกลองยาว จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการฝึกสอนกลองยาว จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
14/1 หมู่ 3,4 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
081-7406146, 055-410001
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดฝึกสอนกลองยาว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก และเยาวชน
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและบุคคลที่สนใจ
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์การตีกลองยาวไว้