โครงการนวดแผนโบราณและสมุนไพรไทย จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการนวดแผนโบราณและสมุนไพรไทย จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
75 หมู่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
055-4911160
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดฝึกสอนการนวดแผนไทย จัดการสอนเรื่องสมุนไพร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก และเยาวชน
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลที่สนใจ
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สามารถหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว