โรงพยาบาลพระพุทธบาท Phraphuthabat Hospital จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลพระพุทธบาท Phraphuthabat Hospital จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-323292-4, 036-323292-4 ต่อ 1303
ผู้ประสานงาน: 
นางรัตนาภรณ์ พงศ์ประจักษ์ ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
เบอร์แฟกซ์: 
036-266112
อีเมลล์: 
Ratana_pong@hotmail.com
เว็บไซต์: 
www.pbh.go.th
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการจิตอาสา -โดยรับสมัครอาสาสมัครผู้มีจิตอาสา /ช่วยดูแลผู้ป่วย เช่น อ่านนิทาน,ตัดผม ,สันทนาการ,อาบน้ำ,ป้อนข้าว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
-การดูแลรักษา พยาบาลป้องกันและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และให้การช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้มารับบริการ  และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

รับอาสาให้ช่วยงาน
   - ช่วยดูแลผู้ป่วยภายในหอผู้ป่วย  / ให้ข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการ
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   - มีใจอาสาไม่หวังสิ่งตอบแทน
   - มีสุขภาพแข็งแรง