โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-281686-7
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด