โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
ที่อยู่: 
166 ม.1 ถ.ท่าตูม-รัตนบุรี ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-591122
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวเรวงศ์ ศรีชอุ่ม
เบอร์แฟกซ์: 
044-591122
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท