โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
115 หมู่6 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
055-499348
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก และเยาวชน
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน และบุคคลที่สนใจ
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น