โรงเรียนกรรณสูตศึกษา จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษา จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-525630
ผู้ประสานงาน: 
นายชาญชัย ทิพเนตร ผู้อำนวยการ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการศึกษา ครอบครัว และสังคม ช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา อาสาให้ความรู้ทางด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ มอบเงินทุนให้กับเด็กที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย รับบริจาคเงิน เครื่องใช้ในโรงเรียนและวัสดุ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6