โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-603100
ผู้ประสานงาน: 
คุณสุชาดา จิระมหาวิทยากุล
เบอร์แฟกซ์: 
053-603111
อีเมลล์: 
Maelaohp@yahoo.com
เว็บไซต์: 
www.mlh.th.gs
กิจกรรมและโครงการ: 
1. โครงการดูแลผู้พิการอำเภอแม่ลาว 2. โครงการตัดตาต้อกระจกในผู้สูงอายุและผู้ป่วยตาต้อกระจก 3. โครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ 4. โครงการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปกครองติดเชื้อเอดส์ 5. โครงการบำบัดผู้ติดสารเสพติด 6. โครงการสมุนไพรร่วมกับกลุ่มหมอเมืองล้านนา 7. โครงการฝังเข็ม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์
1.- รักษาพยาบาล
2.- ฟื้นฟูสภาพ
3.- เป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุข
4.- สร้างสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาว