โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี Saraburi hospital

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี Saraburi hospital
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-316555
ผู้ประสานงาน: 
คุณสุธิดา รักมโนธรรม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
เบอร์แฟกซ์: 
036-201624
เว็บไซต์: 
www.srbr.in.th
กิจกรรมและโครงการ: 
-โครงการจิตอาสา มีอาสาสมัคร จำนวน 77 คน โดยมีกิจกรรมเช่น การให้บริการ ต้อนรับทักทายอำนวยความสะดวกในจุดบริการทุกจุด,เล่านิทานให้ผู้ป่วยเด็ก,ดูแลและให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต,บรรเลงเพลงไทยเดิม,ตัดผมผู้ป่วย -บริการรถฉุกเฉิน 1669
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

วัตถุประสงค์ 
-เป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษา พยาบาลป้องกันและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และให้การช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้มารับบริการ  และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี