โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ที่อยู่: 
ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัด: 
ร้อยเอ็ด
เบอร์ติดต่อ: 
043-518200
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการบ้านพักผู้ป่วยมะเร็ง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
บ้าน ที่อยู่อาศัย
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด

ความเป็นมา
ด้วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ส่งตัวไปรักษาต่อที่ศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี โดยการรังสีรักษาหรือการฉายแสง จำเป็นต้องอยู่รับการรักษาในลักษณะผู้ป่วยนอก เป็นเวลา นาน 1 - 2 เดือน ทำให้มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่าย จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยบางคนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่ยอมไปรักษา ปล่อยโรคลุกลามแพร่กระจาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วย จึงได้จัดทำโครงการบ้านพักผู้ป่วยมะเร็งขึ้น

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีบ้านพัก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
    2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาครบถ้วนตามแผนการรักษา

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไปรักษาต่อที่ศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งท่านที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาค ขอเชิญติดต่อได้ที่
    ตึกศัลยกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
    โทรศัพท์ 043 - 518200 ต่อ 302 , 043 - 518314