โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-411330
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด