โรงเรียสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-521631
ผู้ประสานงาน: 
นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการศึกษา ครอบครัว และสังคม ช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6