โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
762 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-571244, 081-8801565
ผู้ประสานงาน: 
นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์แฟกซ์: 
035-571255
อีเมลล์: 
Samchulratatia@yahoo.com
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการศึกษา ครอบครัว และสังคม ช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6