ชมรมจักรยานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมจักรยานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
27/3 ถ.เจ้าฟ้า อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-216650, 076-222436
ผู้ประสานงาน: 
นายสุกิจ โชติเฉลิมพงษ์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวมสมาชิกการใช้จักรยานและจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ