โรงเรียนพาณิชยการ จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนพาณิชยการ จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
194 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-411508
ผู้ประสานงาน: 
อ.พรกมล นุ่มหอม ครูใหญ่
เบอร์แฟกซ์: 
056-420903
กิจกรรมและโครงการ: 
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตจังหวัดชัยนาท - เผยแพร่ความรู้แก่แกนนำ เด็กและเยาวชนในเรื่องยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน - เป็นวิทยากรสันทนาการ - การจัดกิจกรรมต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตจังหวัดชัยนาท
- เพื่อให้ความรู้แก่แกนนำ เด็กและเยาวชนในเรื่องยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน