โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
ที่อยู่: 
78 ม.1 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.ท่าปลาอ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
055-499094
ผู้ประสานงาน: 
นายสนั่น ชัยอำนาจ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
เบอร์แฟกซ์: 
055-499109
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโรงเรียน 1.จัดหาทุนให้นักเรียนที่เรียนดี 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เป็นผู้มีสุขภาพทางกายและใจ สมบูรณ์แข็งแรง 3.ส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพตามความถนัดของตน จัดให้พระภิกษุมาอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม 4.จัดนำดอกผลของกองทุนที่ได้รับมาพัฒนาโรงเรียน อาสาที่จะพานำบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อมาอบรมและให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน จัดหาและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ