ชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
ร้านชัวการ์เด้น อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จังหวัด: 
ภูเก็ต
ผู้ประสานงาน: 
นายเฉลิม ขันตี
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวบรวมสมาชิกและจัดสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ