มูลนิธิพานพิทยาคม จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพานพิทยาคม จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-721512
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรพัฒน์ ศรีธรรม
เบอร์แฟกซ์: 
053-721512
อีเมลล์: 
Phanpittayacom@chaiyo.com
เว็บไซต์: 
www.phanpit.com
กิจกรรมและโครงการ: 
มอบทุนการศึกษานักเรียน มอบเงินทุนเพื่อการกุศล ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและโครงการตามที่โรงเรียนเสนอขอสนับสนุน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
1.ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
2.ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี        
3.ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาอื่นๆ         
4.ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์