ชมรมชาวตลาดสาธารณะ 2

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมชาวตลาดสาธารณะ 2
ที่อยู่: 
ตลาดเกษตร ถ.อ๋องซิมผ่าย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
081-9782462
ผู้ประสานงาน: 
นายสิทธิชัย จารุพงศ์พิสุทธิ์
กิจกรรมและโครงการ: 
สมานสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันส่งเสริม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ