มูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
113 ม.4 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
042-35344-3
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.วริสยา หงษา
กิจกรรมและโครงการ: 
พัฒนาและฟื้นฟูคนพิการและครอบครัว
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ