มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา จ.นครนายก
ที่อยู่: 
.3 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
081-8625248
ผู้ประสานงาน: 
คุณมงคล พิพัฒน์สัตยานุวงศ์
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และขาดปัจจัยในการดำรงชีวิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
บ้าน ที่อยู่อาศัย