ชมรมชาวสงขลาจังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมชาวสงขลาจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
1/2 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-232082, 076-212111
ผู้ประสานงาน: 
นายสุชนต์ แกล้วทนงค์
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวบรวมกลุ่มสมาชิกและจัดกิจกรรมสาธรณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ