ชมรมชาวเมืองลุงจังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมชาวเมืองลุงจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
83/13 ม.4 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-385640, 076-330550
ผู้ประสานงาน: 
นายพงษ์พันธ์ กลับคุณ
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อรวบรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ